สัมมนาหัวข้อ “Inspiration for the next startup ” วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12:30 น. ณ.บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

สัมมนาหัวข้อ “Inspiration for the next startup “

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12:30 น.

ณ.บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

พบกันวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.30 น.
ณ ชั้น 5 บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
สัมมนาหัวข้อ “Inspiration for the next startup ”
โดย คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า(รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น) สแกน QR CODE ลงทะเบียนได้ที่รูป

สถานที่จัดงาน : บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว