สัมมนาหัวข้อ “Inspiration for the next startup ” วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12:30 น. ณ.บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าวContinue Reading