นิทรรศการผลงานวิจัย. แผนงานคนไทย 4.0 (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566) วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

นิทรรศการผลงานวิจัย. แผนงานคนไทย 4.0 (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566)

วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

📢📢เปิดโลกวิชาการของแผนงานคนไทย 4.0 ปีสุดท้าย
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
🎡ภาคนิทรรศการงานวิจัย (โซน PMU แผนงานคนไทย 4.0)
ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566
พบกับรายงานวิจัย หนังสือ คู่มือวิชาการ บทความ เอกสารเชิงนโยบาย (Policy Brief) และผลผลิตภายใต้แผนงานฯ อื่นๆ
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมภาคนิทรรศการและภาคประชุมได้ที่ : https://researchexporegis.com/Home
#มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566 #ThailandreserchExpo2023

สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์