The AdMan Playbook: Mastering the Art and Science of Advertising วันที่ 7,14,21,28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ. โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ

The AdMan Playbook: Mastering the Art and Science of Advertising

วันที่ 7,14,21,28 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ. โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ

หลักสูตรปั้นนักโฆษณามืออาชีพ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรปั้นนักโฆษณารุ่นใหม่ จัดเต็ม 4 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนตุลาคม 2566 อัดแน่นครอบคลุมครบทุกเนื้อหาที่ Adman ยุคนี้ต้องรู้!
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจโฆษณาและสื่อสารการตลาด สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญต่อการ เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ต่อยอดขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องและเท่าทันกับความต้องการของธุรกิจในวันนี้และต่อๆ ไปในอนาคต
สมาคมฯขอแนะนำโครงการ The AdMan Playbook: Mastering the Art and Science of Advertising งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ที่จะเป็นการติดอาวุธอย่างมีคุณค่าสำหรับบุคลากรระดับต้นถึงระดับผู้จัดการในสายงานบริหารงานลูกค้า งานวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนสายงานการตลาด โอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิตัวจริงของแวดวงโฆษณาและการตลาดระดับต้นๆของประเทศ ในหลักสูตรเข้มข้นตลอดระยะเวลาสี่สัปดาห์ ในวันที่ 7,14,21,28 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ
เรียนรู้จาก 21 ผู้สอนตัวจริงของวงการโฆษณาจากหลากหลาย Agency และองค์กร เช่น BBDO Bangkok / Ogilvy Thailand / TBWA Thailand / Wolf BKK / dotMatter / The Platform / Brand Baker / BrandThink / NIDA / River Mersey / ออปติมอล ดีเชิร์ฟ / แอ๊นสเตอร์ / สมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด / สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย / และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป ราคาปกติ 30,000 บาท (Early Bird ราคา 25,000 บาท หมดเขตวันที่ 15 กันยายน 2566) และสมาคมฯ ขอเสนอราคาพิเศษสำหรับสมาชิกเพียงท่านละ 25,000 บาท โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. (02) 5916461-5 หรือ Line ID: @adassothai
รายละเอียดหัวข้อและผู้สอนทั้ง 4 สัปดาห์มีดังนี้
Week 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2566: Everyday Skills for Better AdMan
• Brief
> คุณพรรณิกา วงศ์สายัณห์ – Co-Founder & Managing Director, Wolf BKK
• Effective Listening
> คุณกนกกร สีหพันธุ์ – COO, GreyNj United
• Production Process
> คุณเอกลักญ กรรณศรณ์ – Managing Director & Film Director, BrandThink The Art of Persuasion
> คุณสมเกียรติ ลาภธนัญชัยวงศ์ – CEO, BBDO Bangkok
• Client Handling Tips and How to Behave
> คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ – Founder & Executive Coach, River Mersey
• Ethics
> ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา – รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ผ่ายมาตรฐานวิชาชีพโฆษณา
Week 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2566: Data & Analytics / Strategy
• Data Essentials
> ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ – Managing Director, The Red Carbon
• Marketing Data Analytics and Usages
> คุณสุพลชัย กรีติขจร – Head of Strategy Marketing I Can, บริษัท แอ๊นสเตอร์ จำกัด
• Data Privacy and Ethics
> คุณณรรมล ตั้งจิตอารี – Chief Executive Officer, บริษัท ออฟติมอล ดีเซิร์ฟ จำกัด
• Observation VS Insights
> คุณวรวินท์ รัตนศุภาวงศ์ – Head of Strategy, TBWA Thailand
• Brand Strategy
> คุณศศิภาส์ มงคลนาวิน – Group Strategy Director, Ogilvy Thailand
• Communication Strategy
> คุณพงศกร อึ้งอร่าม – Group Strategy Director, Ogilvy Thailand
• Dynamic Advertising Strategy
> คุณพัทธนันท์ วรกิตติกุล – Head of Commerce Solutions, TBWA Thailand
Week 3 วันที่ 21 ตุลาคม 2566: Creativity / MarTech & AdTech
• Design Thinking
> ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา – ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Creative Ideation
> คุณธนัชพัชร์ รัตนบวรเศรษฐ์ – Group Creative Director, Ogilvy Thailand
• Data-driven creativity
> คุณศุภรัตน์ เทพรัตน์ – Executive Creative Director, Ogilvy Thailand
• Creative Inspiration
> คุณประเสริฐ วิจิตพาวรรณ – Deputy Chief Creative Officer Ogilvy Thailand
• CDP Introduction
> คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ – นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด
• AI for Advertising
> คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล – ผู้ก่อตั้งและกำหนดทิศทางแผนงานและไอเดีย BrandBaker และอุปนายกฝ่าย Digital Marketing & Technology สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Week 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2566: Commerce
• Customer Experience Strategy
> คุณเสาวนีย์ รัตนสมบูรณ์สุข – Executive Director, Experience, Ogilvy Thailand
• eCommerce Strategy and Management
> คุณชาญชัย ลีนุวงศ์พันธ์ – CEO & Co-Founder, dotMatter
• Omnichannel Strategy and Management
> ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน – CEO , The Platform
• Content and Context for Commerce Acquisition and Growth
> คุณภูษิต รุ่งเรืองวัฒนกิจ – Head of Strategic Planning, The Platforms
——————–
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภคมน 081-6200250 หรือ คุณวรรณษา 082-9142655
Facebook inbox : m.me/adassothai
Line id : @adassothai
โทร. (02) 5916461-5

สถานที่จัดงาน : โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ