Digital Guide : สร้างสรรค์ Presentation ให้โดนใจ ด้วยแอป Canva วันที่ 8, 15, 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ.TK Park อุทยานการเรียนรู้Continue Reading