The Creative Pro Camp วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ. Pakchong Khao Yai The Creative Pro Camp วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ. Pakchong Khao Yai ค่าย The Creative Pro Camp ค่ายปั้นนักคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 📽#ค่ายพัฒนาศักยภาพ สู่การเป็นนักสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 💡 ที่จะดึงศักยภาพของน้อง ๆ ให้ผลิตสื่อได้อย่างมีคุณภาพ เตรียมพบกับความสนุกแบบจัดเต็ม​ และได้ความรู้มากมาย 🙋พบปะContinue Reading