หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร รุ่น 73 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร รุ่น 73 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok Public Training: การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 73 วันที่สัมมนา: วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา: 09.00 –Continue Reading

Public Training : หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา” รุ่น 70 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯContinue Reading