หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่น 85 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวContinue Reading

Public Training : หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา” รุ่น 70 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯContinue Reading