นิทรรศการผลงานวิจัย. แผนงานคนไทย 4.0 (มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566) วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์Continue Reading