เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ รุ่น63 วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ.Busakorn Village สถานที่อบรมสัมมนาหลักสูตร Think and DoContinue Reading