หลักสูตร BSC & KPI จากแนวคิดสู่วิธีปฏิบัติ – BSC & KPI CONCEPT THROUGH PRACTICAL วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น – 16.00 น ณ. The Quarter Hualamphong by UHGContinue Reading