ติดทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ในวันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ.KX Knowledge Exchange for InnovationContinue Reading

คอร์สภาษีพื้นฐานที่เจ้าของกิจการควรรู้ รุ่นที่ 39 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.ใต้โต๊ะบัญชีContinue Reading