ติดทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ในวันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ.KX Knowledge Exchange for InnovationContinue Reading