เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ รุ่น 64 วันที่14 – 15 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ. Busakorn Village สถานที่อบรมสัมมนาหลักสูตร Think and DoContinue Reading