มหกรรม แสดงสินค้าร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ. BITEC B-SquareContinue Reading

คอร์สอบรมส่งออกมือโปร หาลูกค้าต่างประเทศ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ.
BB Comeeting SpaceContinue Reading

สัมมนา เริ่มต้นธุรกิจ สำหรับคนขี้กลัว ครั้งที่2 วันเสาร์ ที่ 30 กันนยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ.StarWork Coworking & Office spaceContinue Reading