Business Open​ Day​ จับคู่ธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 06:00 น. ณ.โรงแรม เอ็มโพเรี่ยมสวีท

Business Open​ Day​ จับคู่ธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2023 เวลา 06:00 น.

ณ.โรงแรม เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม

Business Open Day​ (Business Matching)
BNI Warrior chapter (Business Network International) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการกว่า 40 บริษัทในประเทศไทย ที่ได้รับโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจมาแล้วมากกว่า 1,600 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา พร้อมมุ่งเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจภายในกลุ่ม
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุม Business Open Day กับกลุ่มผู้ประกอบการ, เจ้าของกิจการ และผู้บริหารในหลากหลายสาขาอาชีพ สร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดทั้งได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายในอนาคต
ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้
สถานที่ โรงแรม เอ็มโพเรี่ยมสวีท
วันที่ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566
เวลา 6.15 – 10.00 (เช้า)
ค่าใช้จ่าย 1000บาท/ท่าน (รวมค่าสถานที่,อาหารเช้า และ coffee break แล้ว)
สิ่งที่ควรเตรียม นามบัตร 70 ใบ, คำแนะนำถึงบริษัท,สินค้าและบริการของท่าน
การแต่งกาย สูทสากล
เพื่อสำรองที่นั่ง กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผ่านช่องทางนี้
https://forms.gle/9Y9raQu3ASKwxYWy8
หรือ
ติดต่อคุณเชอร์รี่ 082-691-9245
(ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ปิดรับลงทะเบียนกรณีที่นั่งเต็มก่อนวันที่กำหนด)

สถานที่จัดงาน : เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม