หลักสูตร Web Application Hacking & Security วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ.CYN Communication Co.,Ltd.

หลักสูตร Web Application Hacking & Security

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ณ.CYN Communication Co.,Ltd.

หลักสูตร Web Application Hacking & Security
สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการเรียนรู้วิธีการเจาะระบบแบบ Hacker และแนวทางการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยบน Web Application
จากผู้มีประสบการณ์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในสายงานทางด้าน Cybersecurity มากกว่า 10 ปี
ลงทะเบียน https://shorturl.at/cABSY
รายละเอียดหลักสูตร https://www.tnetitsolution.co.th/web-application-security
บัตรราคา 18,900 บาท (ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานที่จัดงาน : CYN Communication Co.,Ltd.