สัมมนาหัวข้อ “การทำการตลาดบนแอพพลิเคชั่น TikTok ” วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 12:30 น. ณ.บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

สัมมนาหัวข้อ “การทำการตลาดบนแอพพลิเคชั่น TikTok “

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 12:30 น.

ณ.บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

พบกันวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.30 น.
ณ ชั้น 5 บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
สัมมนาหัวข้อ “การทำการตลาดบนแอพพลิเคชั่น TikTok ”
โดย คุณแอ๊ม-ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต CEO บริษัท Uppercuz Creative ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์มากกว่า 9 ปี
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า(รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น) สแกน QR CODE ลงทะเบียนได้ที่รูป

สถานที่จัดงาน : บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว