สัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์เลือกแฟรนไชส์น่าลงทุนและเหมาะกับคุณ” วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น. ณ.บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

สัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์เลือกแฟรนไชส์น่าลงทุนและเหมาะกับคุณ”

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น.

ณ.บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ชั้น 5 บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
สัมมนาหัวข้อ “กลยุทธ์เลือกแฟรนไชส์น่าลงทุนและเหมาะกับคุณ”
โดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด มืออาชีพสร้างแฟรนไชส์ และจับคู่แฟรนไชส์น่าลงทุน
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า(รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น) สแกน QR CODE ลงทะเบียนได้ที่รูป

สถานที่จัดงาน : บีซีซีฮอลล์ ชั้น5 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว