ล่องเรือเรียนรู้ชุมชนคนบางกอก วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2023 เวลา 07:45 น. ณ.พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี

ล่องเรือเรียนรู้ชุมชนคนบางกอก

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2023 เวลา 07:45 น.

ณ.พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี

🚤คนไทยกับสายน้ำ ล่องเรือเรียนรู้ชุมชนคนบางกอก คลองบางหลวง-บางกอกน้อย
📣กำหนดการ ล่องเรือคลองบางกอกน้อย #13
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
● 07.45 น. พบกันที่ท่าเรือสาธร (สะพานตากสิน) อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน
● 08.00 น. ออกเดินทางล่องเรือ (ไม่ใช่เรือหางยาว) ฟังบรรยายจากวิทยากรด้านประวัติศาสตร์ ตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา รื่นรมย์กับบรรยากาศยามเช้าชมทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ผ่านโรงแรมโอเรียลเต็ล ตลาดน้อย โบสถ์กาลหว่า ศาลเจ้าโจวซือกง ฮวยจุ้งโล้งและบ้านหวั่งหลี สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฯลฯ
● แวะขึ้นวัดกัลยาณมิตร และย่านกุฏีจีน นมัสการหลวงพ่อโต (ซำปอกง) ศาลเจ้าเกียงอันเก็ง โบสถ์ซานตาครูส
● เข้าสู่คลองบางกอกน้อย แวะเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี และวัดสุวรรณาราม วัดเก่าแก่ที่เกี่ยวพันกับราชวงศ์จักรี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกของเมืองไทยที่เล่าขานกันว่าครูช่างของไทย 2 ท่านได้วาดภาพประชันฝากฝีมือไว้ เสร็จแล้วเดินทางไปคลองบางหลวง
● 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ตลาดคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก (ตามอัธยาศัย)
● 13.00 น. แวะบ้านศิลปิน ไปชมการแสดงหุ่นละครเล็กที่วัดกำแพง และชุมชนริมคลองบางหลวง
● 15.00 น. ล่องเรือออกจากคลองบางหลวง เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงวัดอรุณฯ ขึ้นจากเรือไปเรียนรู้เรื่องยักษ์วัดแจ้งและในแง่มุมประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวัดในวังของพระเจ้าตาก มีพระปรางค์ที่อลังการในทางสถาปัตยกรรม ซึ่งสร้างก่อนหอไอเฟล ของประเทศฝรั่งเศส
● 16.30 น. กลับถึง ท่าเรือสาธร (สะพานตากสิน) อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน ใกล้ดิไอคอนสยาม
🎉พาเล่น = Parents : พ่อแม่ผู้ปกครองต้องร่วมเล่นเรียนรู้ ทำกิจกรรมกับเด็กๆ ด้วย
.
● กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ
● Tourism license No : 21/00802
.
📌ค่าสมัคร : คนละ 1,000 บ. (ผู้ใหญ่หรือเด็กราคาเท่ากัน)***
.
ค่าสมัครนี้รวม :
1. ค่าเรือนำเที่ยวขนาด 40 ที่นั่ง (ไม่ใช่เรือหางยาว)
2. ค่าวิทยากรด้านประวัติศาสตร์
3. ค่าสนับสนุนการแสดงหุ่นละครเล็ก
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าการจัดการและทีมงาน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท)
.
ไม่รวมค่าที่จอดรถ ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน ไม่รวมค่าภาษี vat.7%
.
● รับสมัครจำนวน : 30 คน
● Tourism license No : 21/00802
***เหมาะกับเด็ก อายุ 6 ขึ้นปี ถ้าเด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ ที่ต้องตามพี่ๆ มาด้วย กรุณาสอบถาม โดยคลิก “ส่งข้อความ” ถึง Admin. เพจ (ผู้จัดกิจกรรม)
.
📣📣ข้อจำกัดของกิจกรรมคลองบางหลวง
● นั่งเรือลำใหญ่ แล่นในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองต่างๆ จะมีขึ้นลงเรือหลายครั้ง
● เหมาะกับเด็กที่ไม่ต้องนอนกลางวัน (มีกิจกรรมช่วงบ่าย)
● พ่อแม่ผู้ปกครองต้องร่วมเล่นเรียนรู้ ทำกิจกรรมกับเด็กๆ ด้วย
● เตรียมร่ม หรือหมวก ไปเผื่อเจอแดด/ฝนตก
● ช่วงเที่ยง-บ่าย อาจร้อนอบอ้าว ให้เตรียมพัดลมแบบมือถือ ไปด้วย
.
📌เงื่อนไขการสมัครร่วมกิจกรรม
ให้คลิก “ส่งข้อความ” ถึง Admin. เพจ (ผู้จัดกิจกรรม)
● ผู้สมัครเป็นสมาชิกเพจ NATURE CAMP หรือเพจพารู้พาเล่นฯ
● 1 Account สมัครได้ 2 ครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 10 คน
● แจ้งชื่อกิจกรรม และวันที่จัดกิจกรรม
● แจ้งชื่อผู้ประสานงาน และโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก
● แจ้งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดกี่คน มีเด็กอายุเท่าไรบ้าง
● หลังจากนั้น Admin.เพจ จะส่งข้อมูลการโอนค่าสมัคร และการติดต่อประสานงานต่างๆ ให้ทราบต่อไป
.
📌เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม
● แจ้งก่อนถึงวันทำกิจกรรม 15 วันขึ้นไป จะคืนค่าสมัครให้ 50%
● แจ้งก่อนถึงวันทำกิจกรรม น้อยกว่า 15 วัน จะไม่คืนค่าสมัคร
● เปลี่ยนชื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนถึงวันทำกิจกรรม
● ถ้ามีใครสมัครมาแทนที่ จะคืนค่าสมัครให้ตามจำนวนที่มาแทน
● ถ้ามีเหตุสุดวิสัย ทางผู้จัดกิจกรรมสามารถยกเลิกกิจกรรมได้ โดยจะคืนค่าสมัครให้ทั้งหมด

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี