ติดทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ในวันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ.KX Knowledge Exchange for Innovation

ติดทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs

ในวันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น.

ณ.KX Knowledge Exchange for Innovation

ยกระดับระบบบัญชีของกิจการคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคดิจิทัล
ละทะเบียนที่ https://form.flowaccount.com/register_workshop_accountant…
มาติดทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs คอร์สที่นักบัญชีผู้สอน
ตั้งใจถอดบทเรียนอย่างพิถีพิถัน จากประสบการณ์ดูแลผู้ใช้งานหลากหลายธุรกิจมา มากกว่า 5 ปี
พร้อมติดปีกผู้ประกอบการ นักบัญชี และทีมงานแอดมิน ก้าวสู่การทำงาน
ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ครบครัน และคุ้มค่าในทุกฟังก์ชั่น
✨คอร์สสอนใช้งาน FlowAccount หลักสูตรเข้มข้นใน 2 วัน
✨สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้อย่างใกล้ชิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง
✨พร้อมรับใบ Certificate รับรองเป็นผู้ผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount
เพื่อยืนยันทักษะความรู้การใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ หรือโอกาสในการรับงานอิสระ
บทเรียนการใช้งานแบบเน้นๆ ครบทุกฟังก์ชั่น:
– ติดตามรายได้
– บริหารสต็อก
– จัดการเงินเดือน
– บันทึกค่าใช้จ่าย
– บริหารภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่าย
– เชื่อมต่อระบบชำระเงินออนไลน์
– วิเคราะห์ธุรกิจด้วยงบการเงิน
– และเทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ FlowAccount พร้อมเป็นที่ปรึกษา
แบ่งปันประสบการณ์ และเทคนิคการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจคุณ!
เหมาะสำหรับ:
– ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
– นักบัญชีในบริษัท
– นักบัญชีอิสระ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– พนักงานแอดมินประจำบริษัทที่ต้องดูแลความเรียบร้อยเอกสารทางบัญชี ภาษียุคดิจิทัล
สอนโดย
คุณเอก ณัฐพิชญ์ รัตน์ปุนภพ I Product Specialist and Senior Customer Experience of FlowAccount

สถานที่: KX Knowledge Exchange for Innovation