ดีลกับคน 9 ไทป์ให้ได้ดีล รุ่นที่ 7 วันอาทิตย์ ที่10 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ.Novotel Bangkok Sukhumvit 20

ดีลกับคน 9 ไทป์ให้ได้ดีล รุ่นที่ 7

วันอาทิตย์ ที่10 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

ณ.Novotel Bangkok Sukhumvit 20

สัมมนานี้จะทำให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่า เพราะคนเรามีความแตกต่างกันอย่างมาก
เริ่มจาก Mindset แรงจูงใจ ความเชื่อ ค่านิยม
ไปจนถึงสไตล์การทำงาน การสื่อสาร จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นความขัดแย้ง ฯลฯ
การทำงานร่วมกันให้ราบรื่น การโน้มน้าวให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การเจรจาต่อรองให้ได้ผล การปิดการขายให้ได้ ฯลฯ จึงต้องเริ่มจากความเข้าใจในความแตกต่างนี้ และรู้วิธีดีลหรือรับมือที่แตกต่างกันไปแต่ละคน
พูดง่ายๆ ไม่มีสูตรสำเร็จที่จะใช้ได้กับทุกคน
แต่ต้องรู้ว่า จะใช้สูตรไหนกับคนแต่ละไทป์ ถึงจะได้ผลที่สุด (Done Deal)
คลิก อ่านต่อ
https://www.enneagram.co.th/archives/4572

สถานที่จัดงาน : Novotel Bangkok Sukhumvit 20