กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ.หอสมุดแห่งชาติ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น.

ณ.หอสมุดแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ปีที่ 6 ครั้งที่ 5 ฟังการเสวนาเรื่อง “มหานครการอ่านแห่งชาติ” วิทยากรโดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ดำเนินรายการโดยนายบารมี สมาธิปัญญา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้ในวันและเวลาดังกล่าว

สถานที่จัดงาน : หอสมุดแห่งชาติ