การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ณ.โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2566
.
(The OTEPC International Forum on Teaching Profession Development 2023) 🌎
.
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดย นักวิชาการศึกษาจากนานาประเทศ
.
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
.
ช่องทางรับสมัคร 👉👉 https://forms.gle/Pe6EzjYZMX9dgjUE8
(On-Site จำนวนจำกัด)
.
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page 🌎 https://web.facebook.com/OTEPCofficial
และ YouTube Channel : @OTEPCofficial 📍 https://www.youtube.com/channel/UCoQj3YobhI-m8ugRy37XDRQ

สถานที่จัดงาน : โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร